Public information

SZL Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2018

Tuesday, 04-10-2018 | 3:14PM GMT+7

View detail here

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017

Wednesday, 03-28-2018 | 1:56PM GMT+7

View detail here

SZL báo cáo Quản trị Công ty 2017

Tuesday, 01-30-2018 | 11:37AM GMT+7

View detail here

Báo cáo Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017

Friday, 07-14-2017 | 3:22PM GMT+7

View detail here

SZL CBTT Ký hợp đồng với Đơn vị kiểm toán RSM VN

Wednesday, 06-14-2017 | 2:48PM GMT+7

View detail here
1 2 3 4 5   
Contact
Sonadezi Long Thanh Shareholding Company
Add: Long Thanh Industrial Zone, Tam An, Long Thanh District, Dong Nai Province
Phone: 84-251-3514 494
Fax: 84-251-3514 499
Website: www.szl.com.vn
Email: longthanhiz@szl.com.vn

 

Contact online
  • Connect with us:
  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Share this: