Tất cả

CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2019

Thứ Hai, 20-01-2020 | 2:46PM GMT+7

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2019

Xem chi tiết tại đây

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2019

Thứ Sáu, 17-01-2020 | 2:58PM GMT+7

Xem chi tiết tại đây

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2019

Thứ Sáu, 17-01-2020 | 2:42PM GMT+7

Xem chi tiết tại đây

CBTT Nghị quyết số 381/NQ-SZL-HĐQT giao dịch với Sonadezi Châu Đức

Thứ Tư, 04-12-2019 | 2:54PM GMT+7

SZL công bố thông tin giao dịch với người liên quan - Sonadezi Châu Đức

Xem chi tiết tại đây

CBTT Nghị quyết số 380/NQ-SZL-HĐQT giao dịch với Sonadezi An Bình

Thứ Tư, 04-12-2019 | 2:48PM GMT+7

SZL công bố thông tin giao dịch với người liên quan - Sonadezi An Binh

Xem chi tiết tại đây

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2019

Thứ Sáu, 18-10-2019 | 9:18AM GMT+7

Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 đã kiểm toán

Thứ Ba, 13-08-2019 | 3:24PM GMT+7

Xem chi tiết tại đây

CBTT Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019

Thứ Tư, 24-07-2019 | 3:29PM GMT+7

SZL CBTT Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019

Xem chi tiết tại đây

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2/2019

Thứ Năm, 18-07-2019 | 3:38PM GMT+7

Xem chi tiết tại đây
1 2 3 4 5   
Thông tin liên hệ
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
Địa chỉ: Địa chỉ: KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 84-251-3514 494
Fax: 84-251-3514 499
Website: www.szl.com.vn
Email: longthanhiz@szl.com.vn
Liên hệ trực tuyến
  • Kết nối với chúng tôi:
  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Chia sẻ trang: