Tất cả

CBTT nghị quyết, biên bản ĐHĐCĐ2018

Thứ Ba, 24-04-2018 | 2:44PM GMT+7

Xem chi tiết tại đây

Giải trình báo cáo tài chính Quý 1/2018

Thứ Năm, 19-04-2018 | 9:56AM GMT+7

Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính Quý 1/2018

Thứ Năm, 19-04-2018 | 9:54AM GMT+7

Xem chi tiết tại đây

SZL công bố thông tin Nghị quyết số 92/NQ-SZL-HĐQT

Thứ Ba, 17-04-2018 | 4:01PM GMT+7

SZL công bố thông tin Nghị quyết số 92/NQ-SZL-HĐQT

Xem chi tiết tại đây

SZL Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2018

Thứ Ba, 10-04-2018 | 3:14PM GMT+7

SZL Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2018

Xem chi tiết tại đây

CBTT Thông báo họp ĐHĐCĐ 2018 số 220/TB-SZL-HDQT

Thứ Tư, 04-04-2018 | 2:31PM GMT+7

SZL công bố thông tin Thông báo họp ĐHĐCĐ 2018 số 220/TB-SZL-HDQT

Xem chi tiết tại đây

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017

Thứ Tư, 28-03-2018 | 1:56PM GMT+7

SZL công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2017

Xem chi tiết tại đây

CBTT Nghị quyết HĐQT số 52/NQ-SZL-HĐQT

Thứ Sáu, 16-03-2018 | 2:01PM GMT+7

CBTT Nghị quyết HĐQT số 52/NQ-SZL-HĐQT

Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán

Thứ Năm, 15-03-2018 | 3:39PM GMT+7

Xem chi tiết tại đây

CBTT Nghị quyết SZL về thông qua ngày chốt danh sách cổ đông dự họp DHDCD 2018

Thứ Ba, 06-03-2018 | 12:09PM GMT+7

CBTT Nghị quyết SZL về thông qua ngày chốt danh sách cổ đông dự họp DHDCD 2018

Xem chi tiết tại đây
1 2 3 4 5   
Thông tin liên hệ
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
Địa chỉ: Địa chỉ: KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 84-251-3514 494
Fax: 84-251-3514 499
Website: www.szl.com.vn
Email: longthanhiz@szl.com.vn
Liên hệ trực tuyến
  • Kết nối với chúng tôi:
  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Chia sẻ trang: