Tất cả

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2019

Thứ Sáu, 18-10-2019 | 9:18AM GMT+7

Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 đã kiểm toán

Thứ Ba, 13-08-2019 | 3:24PM GMT+7

Xem chi tiết tại đây

CBTT Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019

Thứ Tư, 24-07-2019 | 3:29PM GMT+7

SZL CBTT Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019

Xem chi tiết tại đây

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2/2019

Thứ Năm, 18-07-2019 | 3:38PM GMT+7

Xem chi tiết tại đây

CBTT Nghị quyết HĐQT số 241/NQ-SZL-HDQT ve giao dịch với Công ty CP Sonadezi Châu Đức

Thứ Ba, 09-07-2019 | 4:15PM GMT+7

SZL CBTT Nghị quyết HĐQT số 241/NQ-SZL-HDQT ve giao dịch với Công ty CP Sonadezi Châu Đức

Xem chi tiết tại đây

CBTT Nghị quyết, Thông báo chốt quyền nhận cổ tức đợt 2/2018

Thứ Ba, 25-06-2019 | 4:25PM GMT+7

CBTT Nghị quyết, Thông báo chốt quyền nhận cổ tức đợt 2/2018

Xem chi tiết tại đây

SZL công bố thông tin ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán RSM

Thứ Tư, 19-06-2019 | 10:02AM GMT+7

SZL công bố thông tin ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán RSM

Xem chi tiết tại đây
1 2 3 4 5   
Thông tin liên hệ
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
Địa chỉ: Địa chỉ: KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 84-251-3514 494
Fax: 84-251-3514 499
Website: www.szl.com.vn
Email: longthanhiz@szl.com.vn
Liên hệ trực tuyến
  • Kết nối với chúng tôi:
  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Chia sẻ trang: