Tất cả

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2021

Thứ Tư, 20-10-2021 | 8:29AM GMT+7

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành công bố thông tin Giải trình báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021.

Xem chi tiết tại đây

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2021

Thứ Tư, 20-10-2021 | 8:26AM GMT+7

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021.

Xem chi tiết tại đây

CBTT Nghị quyết số 220/NQ-SZL-HĐQT về việc ký kết Hợp đồng thi công nhà xưởng số 71 với tổ chức có liên quan - Công ty CP Sonadezi An Bình

Thứ Hai, 18-10-2021 | 8:51PM GMT+7

CBTT Nghị quyết số 220/NQ-SZL-HĐQT về việc ký kết Hợp đồng thi công nhà xưởng số 71 với tổ chức có liên quan - Công ty CP Sonadezi An Bình

Xem chi tiết tại đây

CBTT Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021 đã kiểm toán.

Thứ Sáu, 24-09-2021 | 11:21AM GMT+7

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành công bố thông tin Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021 đã kiểm toán.

Xem chi tiết tại đây

CBTT về việc tạm hoãn CBTT Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2021.

Thứ Ba, 24-08-2021 | 10:39AM GMT+7

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành công bố thông tin về việc tạm hoãn CBTT Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2021.

Xem chi tiết tại đây

CBTT Nghị quyết số 596/NQ-SZL-HĐQT, Thông báo số 594/TB-SZL-HĐQT ngày 19/08/2021 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020.

Thứ Năm, 19-08-2021 | 2:59PM GMT+7

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành công bố thông tin về các nội dung: + Nghị quyết số 596/NQ-SZL-HĐQT ngày 19/08/2021 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020. + Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020.

Xem chi tiết tại đây

CBTT Xin gia hạn thời gian nộp Báo cáo tài chính đã soát xét 06 tháng đầu năm 2021

Thứ Tư, 11-08-2021 | 1:44PM GMT+7

CBTT Xin gia hạn thời gian nộp Báo cáo tài chính đã soát xét 06 tháng đầu năm 2021

Xem chi tiết tại đây

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2/2021

Thứ Sáu, 16-07-2021 | 3:39PM GMT+7

Xem chi tiết tại đây

CBTT BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Thứ Năm, 15-07-2021 | 2:21PM GMT+7

CBTT BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Xem chi tiết tại đây

CBTT điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 15 của Công ty CP Sonadezi Long Thành.

Thứ Năm, 08-07-2021 | 4:07PM GMT+7

Công ty CP Sonadezi Long Thành CBTT điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 15 của Công ty CP Sonadezi Long Thành.

Xem chi tiết tại đây
1 2 3 4 5   
Thông tin liên hệ
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
Địa chỉ: Địa chỉ: KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 84-251-3514 494
Fax: 84-251-3514 499
Website: www.szl.com.vn
Email: longthanhiz@szl.com.vn
Liên hệ trực tuyến
  • Kết nối với chúng tôi:
  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Chia sẻ trang: