Tất cả

CBTT Nghị quyết HDQT ve tam ung co tuc dot 1.2018

Thứ Năm, 15-11-2018 | 4:02PM GMT+7

SZL CBTT Nghị quyết HDQT ve tam ung co tuc dot 1.2018

Xem chi tiết tại đây

SZL công bố thông tin NQ số 258.NQ-SZL-HDQT về giao dịch với SZC và chủ trương tạm ứng cổ tức đợt 1.2018

Thứ Tư, 24-10-2018 | 2:21PM GMT+7

SZL công bố thông tin NQ số 258.NQ-SZL-HDQT về giao dịch với người có liên quan SZC và chủ trương tạm ứng cổ tức đợt 1.2018

Xem chi tiết tại đây

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2018

Thứ Năm, 18-10-2018 | 1:46PM GMT+7

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2018

Xem chi tiết tại đây

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2018

Thứ Năm, 18-10-2018 | 1:45PM GMT+7

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2018

Xem chi tiết tại đây

SZL CBTT NQ số 886.NQ-SZL-HDQT giao dịch với người có liên quan - Công ty CP Sonadezi An Bình

Thứ Tư, 03-10-2018 | 4:43PM GMT+7

SZL CBTT NQ số 886.NQ-SZL-HDQT giao dịch với người có liên quan - Công ty CP Sonadezi An Bình

Xem chi tiết tại đây

CBTT Nghị quyết SZL về ký hợp đồng với SDV thuê dịch vụ bảo vệ tại nhà xưởng KCN Châu Đức

Thứ Năm, 13-09-2018 | 3:06PM GMT+7

CBTT Nghị quyết SZL về ký hợp đồng với SDV thuê dịch vụ bảo vệ tại nhà xưởng KCN Châu Đức

Xem chi tiết tại đây

SZL công bố thông tin Nghị quyết số 235NQ-SZL-HĐQT

Thứ Sáu, 24-08-2018 | 2:10PM GMT+7

SZL công bố thông tin Nghị quyết số 235/NQ-SZL-HĐQT ngày 24/8/2018 thông qua việc ký kết Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan công ty cổ phần dịch vụ Sonadezi.

Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã kiểm toán

Thứ Ba, 14-08-2018 | 11:13AM GMT+7

Xem chi tiết tại đây

SZL công bố thông tin Báo cáo Quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2018

Thứ Hai, 30-07-2018 | 12:18PM GMT+7

SZL công bố thông tin Báo cáo Quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2018

Xem chi tiết tại đây

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2/2018

Thứ Năm, 19-07-2018 | 2:29PM GMT+7

Xem chi tiết tại đây
1 2 3 4 5   
Thông tin liên hệ
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
Địa chỉ: Địa chỉ: KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 84-251-3514 494
Fax: 84-251-3514 499
Website: www.szl.com.vn
Email: longthanhiz@szl.com.vn
Liên hệ trực tuyến
  • Kết nối với chúng tôi:
  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Chia sẻ trang: