Tất cả

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2020

Thứ Hai, 18-01-2021 | 2:24PM GMT+7

Xem chi tiết tại đây

CBTT Nghị quyết số 13/NQ-SZL-HDQT về việc thông qua việc ký kết Hợp đồng thuê lại đất tại KCN Châu Đức với tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

Thứ Hai, 18-01-2021 | 1:53PM GMT+7

CBTT Nghị quyết số 13/NQ-SZL-HDQT về việc thông qua việc ký kết Hợp đồng thuê lại đất tại KCN Châu Đức với tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

Xem chi tiết tại đây

CBTT Nghi quyet so 340/NQ-SZL-HDQT về việc ký kết Hợp đồng cung cấp nước uống đóng bình, đóng chai với tổ chức có liên quan - Công ty CP Cấp nước Đồng Nai

Thứ Ba, 29-12-2020 | 8:45AM GMT+7

CBTT Nghi quyet so 340/NQ-SZL-HDQT về việc ký kết Hợp đồng cung cấp nước uống đóng bình, đóng chai với tổ chức có liên quan - Công ty CP Cấp nước Đồng Nai.

Xem chi tiết tại đây

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2020

Thứ Hai, 19-10-2020 | 10:21AM GMT+7

Xem chi tiết tại đây

CBTT Nghi quyet so 243/NQ-SZL-HDQT mien nhiem chuc vụ Pho TGD-Huynh Hoang Oanh

Thứ Ba, 29-09-2020 | 4:00PM GMT+7

SZL CBTT Nghi quyet so 243/NQ-SZL-HDQT mien nhiem chuc vụ Pho TGD-Huynh Hoang Oanh

Xem chi tiết tại đây

CBTT Nghị quyết số 243/NQ-SZL-HDQT về việc miễn nhiệm Phó TGĐ - Huỳnh Hoàng Oanh

Thứ Ba, 29-09-2020 | 2:39PM GMT+7

CBTT Nghị quyết số 243/NQ-SZL-HDQT về việc miễn nhiệm Phó TGĐ - Huỳnh Hoàng Oanh

Xem chi tiết tại đây

CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người có liên quan - Phan Thùy Đoan

Thứ Năm, 10-09-2020 | 2:14PM GMT+7

CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người có liên quan - Phan Thùy Đoan

Xem chi tiết tại đây

CBTT Bản cung cấp thông tin Mr. Phạm Anh Tuấn

Thứ Ba, 08-09-2020 | 1:33PM GMT+7

CBTT Bản cung cấp thông tin Mr. Phạm Anh Tuấn

Xem chi tiết tại đây

CBTT giao dịch cổ đông nội bộ - Phan Thùy Đoan

Thứ Sáu, 28-08-2020 | 8:12AM GMT+7

CBTT giao dịch cổ đông nội bộ - Phan Thùy Đoan

Xem chi tiết tại đây
1 2 3 4 5   
Thông tin liên hệ
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
Địa chỉ: Địa chỉ: KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 84-251-3514 494
Fax: 84-251-3514 499
Website: www.szl.com.vn
Email: longthanhiz@szl.com.vn
Liên hệ trực tuyến
  • Kết nối với chúng tôi:
  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Chia sẻ trang: