Tất cả

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2020

Thứ Hai, 19-10-2020 | 10:21AM GMT+7

Xem chi tiết tại đây

CBTT Nghi quyet so 243/NQ-SZL-HDQT mien nhiem chuc vụ Pho TGD-Huynh Hoang Oanh

Thứ Ba, 29-09-2020 | 4:00PM GMT+7

SZL CBTT Nghi quyet so 243/NQ-SZL-HDQT mien nhiem chuc vụ Pho TGD-Huynh Hoang Oanh

Xem chi tiết tại đây

CBTT Nghị quyết số 243/NQ-SZL-HDQT về việc miễn nhiệm Phó TGĐ - Huỳnh Hoàng Oanh

Thứ Ba, 29-09-2020 | 2:39PM GMT+7

CBTT Nghị quyết số 243/NQ-SZL-HDQT về việc miễn nhiệm Phó TGĐ - Huỳnh Hoàng Oanh

Xem chi tiết tại đây

CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người có liên quan - Phan Thùy Đoan

Thứ Năm, 10-09-2020 | 2:14PM GMT+7

CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người có liên quan - Phan Thùy Đoan

Xem chi tiết tại đây

CBTT Bản cung cấp thông tin Mr. Phạm Anh Tuấn

Thứ Ba, 08-09-2020 | 1:33PM GMT+7

CBTT Bản cung cấp thông tin Mr. Phạm Anh Tuấn

Xem chi tiết tại đây

CBTT giao dịch cổ đông nội bộ - Phan Thùy Đoan

Thứ Sáu, 28-08-2020 | 8:12AM GMT+7

CBTT giao dịch cổ đông nội bộ - Phan Thùy Đoan

Xem chi tiết tại đây

CBTT NQ về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt quyền nhận cổ tức năm 2019

Thứ Ba, 18-08-2020 | 10:56AM GMT+7

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành CBTT NQ về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt quyền nhận cổ tức năm 2019.

Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 đã kiểm toán

Thứ Sáu, 14-08-2020 | 1:25PM GMT+7

Xem chi tiết tại đây

CBTT Báo cáo về tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

Thứ Năm, 23-07-2020 | 2:12PM GMT+7

SZL công bố thông tin về tình hình quản trị công ty trong 6 tháng đầu năm 2020.

Xem chi tiết tại đây

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2/2020

Thứ Sáu, 17-07-2020 | 3:01PM GMT+7

Xem chi tiết tại đây
1 2 3 4 5   
Thông tin liên hệ
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
Địa chỉ: Địa chỉ: KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 84-251-3514 494
Fax: 84-251-3514 499
Website: www.szl.com.vn
Email: longthanhiz@szl.com.vn
Liên hệ trực tuyến
  • Kết nối với chúng tôi:
  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Chia sẻ trang: