Tất cả

CBTT Ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

Thứ Ba, 24-03-2020 | 2:05PM GMT+7

CBTT Ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

Xem chi tiết tại đây

CBTT NQ về việc tham gia hợp tác đầu tư dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Tân Đức - tỉnh Bình Thuận.

Thứ Ba, 24-03-2020 | 1:39PM GMT+7

CBTT NQ về việc tham gia hợp tác đầu tư dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Tân Đức - tỉnh Bình Thuận.

Xem chi tiết tại đây

CBTT Báo cáo thường niên 2019

Thứ Tư, 18-03-2020 | 3:48PM GMT+7

CBTT Báo cáo thường niên 2019

Xem chi tiết tại đây

CBTT Giao dịch Cổ đông nội bộ - Trần Cảnh Thông

Thứ Tư, 18-03-2020 | 10:35AM GMT+7

CBTT Giao dịch Cổ đông nội bộ - Trần Cảnh Thông

Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Thứ Ba, 10-03-2020 | 4:16PM GMT+7

Xem chi tiết tại đây

CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2019

Thứ Hai, 20-01-2020 | 2:46PM GMT+7

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2019

Xem chi tiết tại đây

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2019

Thứ Sáu, 17-01-2020 | 2:58PM GMT+7

Xem chi tiết tại đây

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2019

Thứ Sáu, 17-01-2020 | 2:42PM GMT+7

Xem chi tiết tại đây
1 2 3 4 5   
Thông tin liên hệ
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
Địa chỉ: Địa chỉ: KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 84-251-3514 494
Fax: 84-251-3514 499
Website: www.szl.com.vn
Email: longthanhiz@szl.com.vn
Liên hệ trực tuyến
  • Kết nối với chúng tôi:
  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Chia sẻ trang: