Tất cả

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Thứ Sáu, 22-03-2019 | 9:05AM GMT+7

Xem chi tiết tại đây

CBTT Nghị quyết, Thông báo chốt quyền dự họp ĐHĐCĐ 2019

Thứ Sáu, 01-03-2019 | 8:48AM GMT+7

CBTT Nghị quyết, Thông báo chốt quyền dự họp ĐHĐCĐ 2019

Xem chi tiết tại đây

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2018

Thứ Sáu, 18-01-2019 | 9:53AM GMT+7

Xem chi tiết tại đây

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2018

Thứ Sáu, 18-01-2019 | 9:51AM GMT+7

Xem chi tiết tại đây

SZL công bố thông tin Báo cáo Quản trị Công ty 2018

Thứ Sáu, 11-01-2019 | 1:43PM GMT+7

SZL công bố thông tin Báo cáo Quản trị Công ty 2018

Xem chi tiết tại đây

SZL CBTT NQ số 04 về giao dịch với Công ty CP Môi trường Sonadezi

Thứ Tư, 09-01-2019 | 2:08PM GMT+7

SZL CBTT NQ số 04 về giao dịch với Công ty CP Môi trường Sonadezi

Xem chi tiết tại đây

CBTT Nghị quyết HDQT ve tam ung co tuc dot 1.2018

Thứ Năm, 15-11-2018 | 4:02PM GMT+7

SZL CBTT Nghị quyết HDQT ve tam ung co tuc dot 1.2018

Xem chi tiết tại đây

SZL công bố thông tin NQ số 258.NQ-SZL-HDQT về giao dịch với SZC và chủ trương tạm ứng cổ tức đợt 1.2018

Thứ Tư, 24-10-2018 | 2:21PM GMT+7

SZL công bố thông tin NQ số 258.NQ-SZL-HDQT về giao dịch với người có liên quan SZC và chủ trương tạm ứng cổ tức đợt 1.2018

Xem chi tiết tại đây

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2018

Thứ Năm, 18-10-2018 | 1:46PM GMT+7

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2018

Xem chi tiết tại đây
1 2 3 4 5   
Thông tin liên hệ
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
Địa chỉ: Địa chỉ: KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 84-251-3514 494
Fax: 84-251-3514 499
Website: www.szl.com.vn
Email: longthanhiz@szl.com.vn
Liên hệ trực tuyến
  • Kết nối với chúng tôi:
  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Chia sẻ trang: