Tất cả

CBTT về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với ngành nghề kinh doanh của Công ty năm 2020

Thứ Ba, 12-05-2020 | 10:55AM GMT+7

CBTT về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với ngành nghề kinh doanh của Công ty năm 2020

Xem chi tiết tại đây

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1/2020

Thứ Hai, 20-04-2020 | 2:53PM GMT+7

Xem chi tiết tại đây

SZL CBTT Điều lệ công ty chỉnh sửa, bổ sung năm 2020

Thứ Tư, 15-04-2020 | 2:19PM GMT+7

SZL CBTT Điều lệ công ty chỉnh sửa, bổ sung năm 2020

Xem chi tiết tại đây

SZL CBTT Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Thứ Tư, 15-04-2020 | 10:38AM GMT+7

SZL CBTT Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Xem chi tiết tại đây

SZL CBTT Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020

Thứ Ba, 07-04-2020 | 2:54PM GMT+7

CBTT Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020

Xem chi tiết tại đây

SZL CBTT Dự thảo Điều lệ Công ty chỉnh sửa, bổ sung năm 2020

Thứ Ba, 07-04-2020 | 2:53PM GMT+7

SZL CBTT Dự thảo Điều lệ Công ty chỉnh sửa, bổ sung năm 2020

Xem chi tiết tại đây

CBTT SZL công bố Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Thứ Tư, 01-04-2020 | 2:51PM GMT+7

CBTT SZL công bố Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Xem chi tiết tại đây

CBTT Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Thứ Ba, 31-03-2020 | 9:52AM GMT+7

CBTT Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Xem chi tiết tại đây

CBTT Ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

Thứ Ba, 24-03-2020 | 2:05PM GMT+7

CBTT Ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

Xem chi tiết tại đây
1 2 3 4 5   
Thông tin liên hệ
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
Địa chỉ: Địa chỉ: KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 84-251-3514 494
Fax: 84-251-3514 499
Website: www.szl.com.vn
Email: longthanhiz@szl.com.vn
Liên hệ trực tuyến
  • Kết nối với chúng tôi:
  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Chia sẻ trang: