Báo cáo tài chính

Giải trình báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022 đã kiểm toán.

Thứ Sáu, 12-08-2022 | 3:42PM GMT+7

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành công bố thông tin giải trình báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022 đã kiểm toán.

Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022 đã kiểm toán.

Thứ Sáu, 12-08-2022 | 3:42PM GMT+7

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành công bố thông tin Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022 đã kiểm toán.

Xem chi tiết tại đây

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2/2022

Thứ Ba, 19-07-2022 | 10:33AM GMT+7

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành công bố thông tin Giải trình báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022

Xem chi tiết tại đây

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2/2022

Thứ Ba, 19-07-2022 | 10:32AM GMT+7

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022

Xem chi tiết tại đây

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1/2022

Thứ Ba, 19-04-2022 | 9:02AM GMT+7

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022

Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Thứ Ba, 01-03-2022 | 3:53PM GMT+7

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Xem chi tiết tại đây

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2021

Thứ Tư, 19-01-2022 | 10:26AM GMT+7

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021

Xem chi tiết tại đây

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2021

Thứ Tư, 20-10-2021 | 8:29AM GMT+7

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành công bố thông tin Giải trình báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021.

Xem chi tiết tại đây

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2021

Thứ Tư, 20-10-2021 | 8:26AM GMT+7

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021.

Xem chi tiết tại đây

CBTT Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021 đã kiểm toán.

Thứ Sáu, 24-09-2021 | 11:21AM GMT+7

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành công bố thông tin Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021 đã kiểm toán.

Xem chi tiết tại đây
1 2 3 4 5   
Thông tin liên hệ
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
Địa chỉ: Địa chỉ: KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 84-251-3514 494
Fax: 84-251-3514 499
Website: www.szl.com.vn
Email: longthanhiz@szl.com.vn
Liên hệ trực tuyến
  • Kết nối với chúng tôi:
  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Chia sẻ trang: