Báo cáo tài chính

Giải trình báo cáo tài chính Quý 3/2017

Thứ Sáu, 27-10-2017 | 1:18PM GMT+7

Giải trình báo cáo tài chính Quý 3/2017

Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính Quý 3/2017

Thứ Sáu, 27-10-2017 | 1:14PM GMT+7

Báo cáo tài chính Quý 3/2017

Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã kiểm toán

Thứ Năm, 17-08-2017 | 3:57PM GMT+7

Xem chi tiết tại đây

Giải trình báo cáo tài chính Quý 2/2017

Thứ Ba, 18-07-2017 | 3:51PM GMT+7

Giải trình báo cáo tài chính Quý 2/2017

Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính Quý 2/2017

Thứ Ba, 18-07-2017 | 3:49PM GMT+7

Báo cáo tài chính Quý 2/2017

Xem chi tiết tại đây

Giải trình báo cáo tài chính Quý 1/2017

Thứ Ba, 09-05-2017 | 2:06PM GMT+7

SZL công bố thông tin giải trình báo cáo tài chính Quý 1/2017

Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính Quý 1/2017

Thứ Ba, 09-05-2017 | 2:04PM GMT+7

SZL công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 1/2017

Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính năm 2016

Thứ Ba, 09-05-2017 | 2:00PM GMT+7

Báo cáo tài chính năm 2016

Xem chi tiết tại đây

Giải trình báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016

Thứ Ba, 09-05-2017 | 1:58PM GMT+7

Giải trình báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016

Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016

Thứ Ba, 09-05-2017 | 9:40AM GMT+7

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016

Xem chi tiết tại đây
1 2 3 4 5   
Thông tin liên hệ
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
Địa chỉ: Địa chỉ: KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 84-251-3514 494
Fax: 84-251-3514 499
Website: www.szl.com.vn
Email: longthanhiz@szl.com.vn
Liên hệ trực tuyến
  • Kết nối với chúng tôi:
  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Chia sẻ trang: