Báo cáo tài chính

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2021

Thứ Tư, 20-10-2021 | 8:29AM GMT+7

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành công bố thông tin Giải trình báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021.

Xem chi tiết tại đây

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2021

Thứ Tư, 20-10-2021 | 8:26AM GMT+7

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021.

Xem chi tiết tại đây

CBTT Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021 đã kiểm toán.

Thứ Sáu, 24-09-2021 | 11:21AM GMT+7

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành công bố thông tin Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021 đã kiểm toán.

Xem chi tiết tại đây

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2/2021

Thứ Sáu, 16-07-2021 | 3:39PM GMT+7

Xem chi tiết tại đây

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1/2021

Thứ Ba, 20-04-2021 | 1:32PM GMT+7

Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

Thứ Tư, 10-03-2021 | 3:00PM GMT+7

Xem chi tiết tại đây

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2020

Thứ Hai, 18-01-2021 | 2:24PM GMT+7

Xem chi tiết tại đây

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2020

Thứ Hai, 19-10-2020 | 10:21AM GMT+7

Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 đã kiểm toán

Thứ Sáu, 14-08-2020 | 1:25PM GMT+7

Xem chi tiết tại đây

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2/2020

Thứ Sáu, 17-07-2020 | 3:01PM GMT+7

Xem chi tiết tại đây
1 2 3 4 5   
Thông tin liên hệ
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
Địa chỉ: Địa chỉ: KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 84-251-3514 494
Fax: 84-251-3514 499
Website: www.szl.com.vn
Email: longthanhiz@szl.com.vn
Liên hệ trực tuyến
  • Kết nối với chúng tôi:
  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Chia sẻ trang: