Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2/2021

Thứ Sáu, 16-07-2021 | 3:39PM GMT+7

Xem chi tiết tại đây

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1/2021

Thứ Ba, 20-04-2021 | 1:32PM GMT+7

Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

Thứ Tư, 10-03-2021 | 3:00PM GMT+7

Xem chi tiết tại đây

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2020

Thứ Hai, 18-01-2021 | 2:24PM GMT+7

Xem chi tiết tại đây

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2020

Thứ Hai, 19-10-2020 | 10:21AM GMT+7

Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 đã kiểm toán

Thứ Sáu, 14-08-2020 | 1:25PM GMT+7

Xem chi tiết tại đây

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2/2020

Thứ Sáu, 17-07-2020 | 3:01PM GMT+7

Xem chi tiết tại đây

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1/2020

Thứ Hai, 20-04-2020 | 2:53PM GMT+7

Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Thứ Ba, 10-03-2020 | 4:16PM GMT+7

Xem chi tiết tại đây

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2019

Thứ Sáu, 17-01-2020 | 2:58PM GMT+7

Xem chi tiết tại đây
1 2 3 4 5   
Thông tin liên hệ
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
Địa chỉ: Địa chỉ: KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 84-251-3514 494
Fax: 84-251-3514 499
Website: www.szl.com.vn
Email: longthanhiz@szl.com.vn
Liên hệ trực tuyến
  • Kết nối với chúng tôi:
  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Chia sẻ trang: