Báo cáo tài chính

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1/2019

Thứ Tư, 17-04-2019 | 10:57AM GMT+7

Xem chi tiết tại đây

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1/2019

Thứ Tư, 17-04-2019 | 10:56AM GMT+7

Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Thứ Sáu, 22-03-2019 | 9:05AM GMT+7

Xem chi tiết tại đây

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2018

Thứ Sáu, 18-01-2019 | 9:53AM GMT+7

Xem chi tiết tại đây

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2018

Thứ Sáu, 18-01-2019 | 9:51AM GMT+7

Xem chi tiết tại đây

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2018

Thứ Năm, 18-10-2018 | 1:46PM GMT+7

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2018

Xem chi tiết tại đây

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2018

Thứ Năm, 18-10-2018 | 1:45PM GMT+7

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2018

Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã kiểm toán

Thứ Ba, 14-08-2018 | 11:13AM GMT+7

Xem chi tiết tại đây

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2/2018

Thứ Năm, 19-07-2018 | 2:29PM GMT+7

Xem chi tiết tại đây

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2/2018

Thứ Năm, 19-07-2018 | 2:28PM GMT+7

Xem chi tiết tại đây
1 2 3 4 5   
Thông tin liên hệ
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
Địa chỉ: Địa chỉ: KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 84-251-3514 494
Fax: 84-251-3514 499
Website: www.szl.com.vn
Email: longthanhiz@szl.com.vn
Liên hệ trực tuyến
  • Kết nối với chúng tôi:
  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Chia sẻ trang: