• Trang chủ
  • Thông tin cổ đông
  • Thông tin chung
  • CBTT Biên Bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, Biên bản kiểm tra tư cách Đại biểu, Biên bản Kiểm phiếu các thẻ biểu quyết

CBTT Biên Bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, Biên bản kiểm tra tư cách Đại biểu, Biên bản Kiểm phiếu các thẻ biểu quyết

Thứ Tư, 07-09-2022 | 10:48AM GMT+7

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành CBTT Biên Bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, Biên bản kiểm tra tư cách Đại biểu, Biên bản Kiểm phiếu các thẻ biểu quyết.

Xem chi tiết tại đây
Chia sẻ Facebook Google LinkedIn Email In
Các tin khác
Thông tin liên hệ
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
Địa chỉ: Địa chỉ: KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 84-251-3514 494
Fax: 84-251-3514 499
Website: www.szl.com.vn
Email: longthanhiz@szl.com.vn
Liên hệ trực tuyến
  • Kết nối với chúng tôi:
  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Chia sẻ trang: