• Trang chủ
  • Thông tin cổ đông
  • Thông tin chung
  • CBTT Nghị quyết số 285/NQ-SZL-HĐQT về việc CBTT ký Hợp đồng, giao dịch với các tổ chức có liên quan - Công ty CP Kinh doanh Nhà Đồng Nai, Công ty CP Sonadezi An Bình.

CBTT Nghị quyết số 285/NQ-SZL-HĐQT về việc CBTT ký Hợp đồng, giao dịch với các tổ chức có liên quan - Công ty CP Kinh doanh Nhà Đồng Nai, Công ty CP Sonadezi An Bình.

Thứ Hai, 29-08-2022 | 9:31AM GMT+7

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành CBTT Nghị quyết số 285/NQ-SZL-HĐQT về việc CBTT ký Hợp đồng, giao dịch với các tổ chức có liên quan - Công ty CP Kinh doanh Nhà Đồng Nai, Công ty CP Sonadezi An Bình.

Xem chi tiết tại đây
Chia sẻ Facebook Google LinkedIn Email In
Các tin khác
Thông tin liên hệ
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
Địa chỉ: Địa chỉ: KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 84-251-3514 494
Fax: 84-251-3514 499
Website: www.szl.com.vn
Email: longthanhiz@szl.com.vn
Liên hệ trực tuyến
  • Kết nối với chúng tôi:
  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Chia sẻ trang: