• Trang chủ
  • Thông tin cổ đông
  • Thông tin chung
  • CBTT Nghị quyết số 596/NQ-SZL-HĐQT, Thông báo số 594/TB-SZL-HĐQT ngày 19/08/2021 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020.

CBTT Nghị quyết số 596/NQ-SZL-HĐQT, Thông báo số 594/TB-SZL-HĐQT ngày 19/08/2021 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020.

Thứ Năm, 19-08-2021 | 2:59PM GMT+7

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành công bố thông tin về các nội dung:

+ Nghị quyết số 596/NQ-SZL-HĐQT ngày 19/08/2021 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020.

+ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020.

Xem chi tiết tại đây
Chia sẻ Facebook Google LinkedIn Email In
Các tin khác
Thông tin liên hệ
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
Địa chỉ: Địa chỉ: KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 84-251-3514 494
Fax: 84-251-3514 499
Website: www.szl.com.vn
Email: longthanhiz@szl.com.vn
Liên hệ trực tuyến
  • Kết nối với chúng tôi:
  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Chia sẻ trang: