Thông tin chung

CBTT Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019

Thứ Tư, 24-07-2019 | 3:29PM GMT+7

SZL CBTT Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019

Xem chi tiết tại đây

CBTT Nghị quyết HĐQT số 241/NQ-SZL-HDQT ve giao dịch với Công ty CP Sonadezi Châu Đức

Thứ Ba, 09-07-2019 | 4:15PM GMT+7

SZL CBTT Nghị quyết HĐQT số 241/NQ-SZL-HDQT ve giao dịch với Công ty CP Sonadezi Châu Đức

Xem chi tiết tại đây

CBTT Nghị quyết, Thông báo chốt quyền nhận cổ tức đợt 2/2018

Thứ Ba, 25-06-2019 | 4:25PM GMT+7

CBTT Nghị quyết, Thông báo chốt quyền nhận cổ tức đợt 2/2018

Xem chi tiết tại đây

SZL công bố thông tin ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán RSM

Thứ Tư, 19-06-2019 | 10:02AM GMT+7

SZL công bố thông tin ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán RSM

Xem chi tiết tại đây

CBTT. PHỤ LỤC 03. Bản cung cấp thông tin. Trịnh Thị Hoa

Thứ Sáu, 26-04-2019 | 12:45PM GMT+7

Xem chi tiết tại đây

SZL công bố thông tin DS người liên quan của TV.BKS

Thứ Năm, 25-04-2019 | 11:30AM GMT+7

SZL công bố thông tin DS người liên quan của TV.BKS

Xem chi tiết tại đây

SZL CBTT Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ SZL 2019

Thứ Ba, 16-04-2019 | 12:27PM GMT+7

SZL CBTT Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ SZL 2019

Xem chi tiết tại đây
1 2 3 4 5   
Thông tin liên hệ
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
Địa chỉ: Địa chỉ: KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 84-251-3514 494
Fax: 84-251-3514 499
Website: www.szl.com.vn
Email: longthanhiz@szl.com.vn
Liên hệ trực tuyến
  • Kết nối với chúng tôi:
  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Chia sẻ trang: