Thông tin chung

CBTT Báo cáo quản trị Công ty năm 2021

Thứ Ba, 11-01-2022 | 12:12PM GMT+7

Công ty CP Sonadezi Long Thành CBTT Báo cáo quản trị Công ty năm 2021

Xem chi tiết tại đây

CBTT Nghị quyết số 02/NQ-SZL-HĐQT về việc ký kết Hợp đồng nguyên tắc về về lấy và thử mẫu nước thải các doanh nghiệp đấu nối nước thải vào nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Long Thành với tổ chức có liên quan - Công ty CP Dịch vụ Sonadezi

Thứ Hai, 10-01-2022 | 9:12PM GMT+7

CBTT Nghị quyết số 02/NQ-SZL-HĐQT về việc ký kết Hợp đồng nguyên tắc về về lấy và thử mẫu nước thải các doanh nghiệp đấu nối nước thải vào nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Long Thành với tổ chức có liên quan - Công ty CP Dịch vụ Sonadezi

Xem chi tiết tại đây

CBTT Nghị quyết số 256/NQ-SZL-HĐQT về việc ký Hợp đồng nguyên tắc về vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp với tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

Thứ Hai, 27-12-2021 | 4:33PM GMT+7

CBTT Nghị quyết số 256/NQ-SZL-HĐQT về việc ký Hợp đồng nguyên tắc về vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp với tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

Xem chi tiết tại đây

CBTT Nghị quyết số 225/NQ-SZL-HĐQT về việc ký kết Hợp đồng thi công gói thầu Xây dựng nhà xưởng số 49 (nhà xưởng 30x72 không có văn phòng) với tổ chức có liên quan - Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai

Thứ Ba, 26-10-2021 | 12:45PM GMT+7

CBTT Nghị quyết số 225/NQ-SZL-HĐQT về việc ký kết Hợp đồng thi công gói thầu Xây dựng nhà xưởng số 49 (nhà xưởng 30x72 không có văn phòng) với tổ chức có liên quan - Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai

Xem chi tiết tại đây

CBTT Nghị quyết số 220/NQ-SZL-HĐQT về việc ký kết Hợp đồng thi công nhà xưởng số 71 với tổ chức có liên quan - Công ty CP Sonadezi An Bình

Thứ Hai, 18-10-2021 | 8:51PM GMT+7

CBTT Nghị quyết số 220/NQ-SZL-HĐQT về việc ký kết Hợp đồng thi công nhà xưởng số 71 với tổ chức có liên quan - Công ty CP Sonadezi An Bình

Xem chi tiết tại đây

CBTT về việc tạm hoãn CBTT Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2021.

Thứ Ba, 24-08-2021 | 10:39AM GMT+7

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành công bố thông tin về việc tạm hoãn CBTT Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2021.

Xem chi tiết tại đây

CBTT Nghị quyết số 596/NQ-SZL-HĐQT, Thông báo số 594/TB-SZL-HĐQT ngày 19/08/2021 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020.

Thứ Năm, 19-08-2021 | 2:59PM GMT+7

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành công bố thông tin về các nội dung: + Nghị quyết số 596/NQ-SZL-HĐQT ngày 19/08/2021 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020. + Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020.

Xem chi tiết tại đây

CBTT Xin gia hạn thời gian nộp Báo cáo tài chính đã soát xét 06 tháng đầu năm 2021

Thứ Tư, 11-08-2021 | 1:44PM GMT+7

CBTT Xin gia hạn thời gian nộp Báo cáo tài chính đã soát xét 06 tháng đầu năm 2021

Xem chi tiết tại đây

CBTT BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Thứ Năm, 15-07-2021 | 2:21PM GMT+7

CBTT BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Xem chi tiết tại đây

CBTT điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 15 của Công ty CP Sonadezi Long Thành.

Thứ Năm, 08-07-2021 | 4:07PM GMT+7

Công ty CP Sonadezi Long Thành CBTT điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 15 của Công ty CP Sonadezi Long Thành.

Xem chi tiết tại đây
1 2 3 4 5   
Thông tin liên hệ
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
Địa chỉ: Địa chỉ: KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 84-251-3514 494
Fax: 84-251-3514 499
Website: www.szl.com.vn
Email: longthanhiz@szl.com.vn
Liên hệ trực tuyến
  • Kết nối với chúng tôi:
  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Chia sẻ trang: