Thông tin chung

SZL công bố thông tin Nghị quyết số 113/NQ-SZL-HĐQT

Thứ Sáu, 11-05-2018 | 2:11PM GMT+7

SZL Công bố thông tin Nghị quyết số 113/NQ-SZL-HĐQT về thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018, bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty

Xem chi tiết tại đây

SZL công bố thông tin Quy chế nội bộ về quản trị công ty 2018

Thứ Năm, 03-05-2018 | 9:55AM GMT+7

SZL công bố thông tin Quy chế nội bộ về quản trị công ty 2018

Xem chi tiết tại đây

SZL công bố thông tin Điều lệ Công ty năm 2018

Thứ Năm, 03-05-2018 | 9:49AM GMT+7

SZL công bố thông tin Điều lệ Công ty chỉnh sửa năm 2018

Xem chi tiết tại đây

CBTT nghị quyết, biên bản ĐHĐCĐ2018

Thứ Ba, 24-04-2018 | 2:44PM GMT+7

Xem chi tiết tại đây

SZL công bố thông tin Nghị quyết số 92/NQ-SZL-HĐQT

Thứ Ba, 17-04-2018 | 4:01PM GMT+7

SZL công bố thông tin Nghị quyết số 92/NQ-SZL-HĐQT

Xem chi tiết tại đây

SZL Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2018

Thứ Ba, 10-04-2018 | 3:14PM GMT+7

SZL Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2018

Xem chi tiết tại đây

CBTT Thông báo họp ĐHĐCĐ 2018 số 220/TB-SZL-HDQT

Thứ Tư, 04-04-2018 | 2:31PM GMT+7

SZL công bố thông tin Thông báo họp ĐHĐCĐ 2018 số 220/TB-SZL-HDQT

Xem chi tiết tại đây

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017

Thứ Tư, 28-03-2018 | 1:56PM GMT+7

SZL công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2017

Xem chi tiết tại đây

CBTT Nghị quyết HĐQT số 52/NQ-SZL-HĐQT

Thứ Sáu, 16-03-2018 | 2:01PM GMT+7

CBTT Nghị quyết HĐQT số 52/NQ-SZL-HĐQT

Xem chi tiết tại đây

CBTT Nghị quyết SZL về thông qua ngày chốt danh sách cổ đông dự họp DHDCD 2018

Thứ Ba, 06-03-2018 | 12:09PM GMT+7

CBTT Nghị quyết SZL về thông qua ngày chốt danh sách cổ đông dự họp DHDCD 2018

Xem chi tiết tại đây
1 2 3 4 5   
Thông tin liên hệ
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
Địa chỉ: Địa chỉ: KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 84-251-3514 494
Fax: 84-251-3514 499
Website: www.szl.com.vn
Email: longthanhiz@szl.com.vn
Liên hệ trực tuyến
  • Kết nối với chúng tôi:
  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Chia sẻ trang: