Thông tin chung

CBTT Nghị quyết HĐQT số 52/NQ-SZL-HĐQT

Thứ Sáu, 16-03-2018 | 2:01PM GMT+7

CBTT Nghị quyết HĐQT số 52/NQ-SZL-HĐQT

Xem chi tiết tại đây

CBTT Nghị quyết SZL về thông qua ngày chốt danh sách cổ đông dự họp DHDCD 2018

Thứ Ba, 06-03-2018 | 12:09PM GMT+7

CBTT Nghị quyết SZL về thông qua ngày chốt danh sách cổ đông dự họp DHDCD 2018

Xem chi tiết tại đây

SZL báo cáo Quản trị Công ty 2017

Thứ Ba, 30-01-2018 | 11:37AM GMT+7

SZL công bố thông tin Báo cáo Quản trị Công ty 2017

Xem chi tiết tại đây

SZL CBTT nghị quyết số 03.HĐQT về giao dịch với các bên liên quan

Thứ Sáu, 05-01-2018 | 5:13PM GMT+7

SZL công bố thông tin về giao dịch với các bên liên quan: Công ty Sonadezi An Bình, Công ty Sonadezi Châu Đức

Xem chi tiết tại đây

SZL CBTT nghị quyết số 338 về bổ nhiệm Phó TGĐ Công ty Sonadezi Long Thành

Thứ Năm, 09-11-2017 | 3:49PM GMT+7

SZL công bố thông tin nghị quyết số 338/NQ-SZL-HDQT ngày 09/11/2017 về bổ nhiệm chức vụ Phó TGĐ Công ty CP Sonadezi Long Thành

Xem chi tiết tại đây

CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017

Thứ Tư, 30-08-2017 | 3:37PM GMT+7

SZL CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017

Xem chi tiết tại đây

CBTT Nghị quyết chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017

Thứ Tư, 30-08-2017 | 3:35PM GMT+7

SZL công bố thông tin nghị quyết về việc chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017

Xem chi tiết tại đây

Báo cáo Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017

Thứ Sáu, 14-07-2017 | 3:22PM GMT+7

Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2017

Xem chi tiết tại đây

Nghị Quyết thông qua chủ trương tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017

Thứ Sáu, 07-07-2017 | 2:54PM GMT+7

Nghị Quyết thông qua chủ trương tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017

Xem chi tiết tại đây
1 2 3 4 5   
Thông tin liên hệ
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
Địa chỉ: Địa chỉ: KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 84-251-3514 494
Fax: 84-251-3514 499
Website: www.szl.com.vn
Email: longthanhiz@szl.com.vn
Liên hệ trực tuyến
  • Kết nối với chúng tôi:
  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Chia sẻ trang: