Thông tin chung

CBTT Nghị quyết số 306/NQ-SZL-HĐQT về việc ký Hợp đồng, giao dịch với tổ chức có liên quan - Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai

Thứ Ba, 13-09-2022 | 1:55PM GMT+7

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành CBTT Nghị quyết số 306/NQ-SZL-HĐQT về việc ký Hợp đồng, giao dịch với tổ chức có liên quan - Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai.

Xem chi tiết tại đây

CBTT Thông báo thay đổi nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị.

Thứ Tư, 07-09-2022 | 11:03AM GMT+7

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành CBTT Thông báo thay đổi nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị.

Xem chi tiết tại đây

CBTT Biên Bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, Biên bản kiểm tra tư cách Đại biểu, Biên bản Kiểm phiếu các thẻ biểu quyết

Thứ Tư, 07-09-2022 | 10:48AM GMT+7

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành CBTT Biên Bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, Biên bản kiểm tra tư cách Đại biểu, Biên bản Kiểm phiếu các thẻ biểu quyết.

Xem chi tiết tại đây

CBTT Danh sách ứng viên TV. HĐQT độc lập tại Công ty CP Sonadezi Long Thành - Cập nhật lần 02 ngày 30/08/2022

Thứ Ba, 30-08-2022 | 1:24PM GMT+7

Công ty CP Sonadezi Long Thành CBTT Danh sách ứng viên TV. HĐQT độc lập - Cập nhật lần 02 ngày 30/08/2022

Xem chi tiết tại đây

CBTT Danh sách ứng viên TV. HĐQT độc lập tại Công ty CP Sonadezi Long Thành - Cập nhật lần 01 ngày 29/08/2022

Thứ Hai, 29-08-2022 | 3:35PM GMT+7

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành CBTT Danh sách ứng viên TV. HĐQT độc lập - Cập nhật lần 01 ngày 29/08/2022.

Xem chi tiết tại đây

CBTT Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Thứ Hai, 29-08-2022 | 2:41PM GMT+7

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành CBTT Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Xem chi tiết tại đây

CBTT Nghị quyết số 285/NQ-SZL-HĐQT về việc CBTT ký Hợp đồng, giao dịch với các tổ chức có liên quan - Công ty CP Kinh doanh Nhà Đồng Nai, Công ty CP Sonadezi An Bình.

Thứ Hai, 29-08-2022 | 9:31AM GMT+7

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành CBTT Nghị quyết số 285/NQ-SZL-HĐQT về việc CBTT ký Hợp đồng, giao dịch với các tổ chức có liên quan - Công ty CP Kinh doanh Nhà Đồng Nai, Công ty CP Sonadezi An Bình.

Xem chi tiết tại đây

CBTT Nghị quyết số 273/NQ-SZL-HĐQT thông qua chủ trương thực hiện giao dịch cung cấp xăng và dầu với các Tổ chức có liên quan khi phát sinh của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

Thứ Ba, 23-08-2022 | 2:27PM GMT+7

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành CBTT Nghị quyết số 273/NQ-SZL-HĐQT thông qua chủ trương thực hiện giao dịch cung cấp xăng và dầu với các Tổ chức có liên quan khi phát sinh

Xem chi tiết tại đây

CBTT NGHỊ QUYẾT SỐ 274/NQ-SZL-HĐQT VỀ VIỆC THÔNG QUA NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM 2021.

Thứ Ba, 23-08-2022 | 2:00PM GMT+7

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH CBTT NGHỊ QUYẾT SỐ 274/NQ-SZL-HĐQT VỀ VIỆC THÔNG QUA NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM 2021.

Xem chi tiết tại đây

CBTT Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Thứ Tư, 17-08-2022 | 4:14PM GMT+7

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành CBTT Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Xem chi tiết tại đây
1 2 3 4 5   
Thông tin liên hệ
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
Địa chỉ: Địa chỉ: KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 84-251-3514 494
Fax: 84-251-3514 499
Website: www.szl.com.vn
Email: longthanhiz@szl.com.vn
Liên hệ trực tuyến
  • Kết nối với chúng tôi:
  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Chia sẻ trang: