Thông tin chung

CBTT. PHỤ LỤC 03. Bản cung cấp thông tin. Trịnh Thị Hoa

Thứ Sáu, 26-04-2019 | 12:45PM GMT+7

Xem chi tiết tại đây

SZL công bố thông tin DS người liên quan của TV.BKS

Thứ Năm, 25-04-2019 | 11:30AM GMT+7

SZL công bố thông tin DS người liên quan của TV.BKS

Xem chi tiết tại đây

SZL CBTT Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ SZL 2019

Thứ Ba, 16-04-2019 | 12:27PM GMT+7

SZL CBTT Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ SZL 2019

Xem chi tiết tại đây

SZL công bố thông tin tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Thứ Năm, 11-04-2019 | 4:30PM GMT+7

SZL công bố thông tin tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Xem chi tiết tại đây

SZL công bố thông tin Tài liệu, thư mời cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ 2019

Thứ Sáu, 05-04-2019 | 8:31AM GMT+7

SZL công bố thông tin Tài liệu, thư mời cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ 2019

Xem chi tiết tại đây

SZL công bố thông tin nghị quyết số 70/NQ-SZL-HDQT về thông qua các nội dung họp HĐQT lần 13

Thứ Sáu, 05-04-2019 | 8:27AM GMT+7

SZL công bố thông tin nghị quyết số 70/NQ-SZL-HDQT về thông qua các nội dung họp HĐQT lần 13

Xem chi tiết tại đây

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thứ Ba, 02-04-2019 | 9:19AM GMT+7

Xem chi tiết tại đây
1 2 3 4 5   
Thông tin liên hệ
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
Địa chỉ: Địa chỉ: KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 84-251-3514 494
Fax: 84-251-3514 499
Website: www.szl.com.vn
Email: longthanhiz@szl.com.vn
Liên hệ trực tuyến
  • Kết nối với chúng tôi:
  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Chia sẻ trang: