Thông tin chung

CBTT về việc tạm hoãn CBTT Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2021.

Thứ Ba, 24-08-2021 | 10:39AM GMT+7

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành công bố thông tin về việc tạm hoãn CBTT Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2021.

Xem chi tiết tại đây

CBTT Nghị quyết số 596/NQ-SZL-HĐQT, Thông báo số 594/TB-SZL-HĐQT ngày 19/08/2021 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020.

Thứ Năm, 19-08-2021 | 2:59PM GMT+7

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành công bố thông tin về các nội dung: + Nghị quyết số 596/NQ-SZL-HĐQT ngày 19/08/2021 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020. + Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020.

Xem chi tiết tại đây

CBTT Xin gia hạn thời gian nộp Báo cáo tài chính đã soát xét 06 tháng đầu năm 2021

Thứ Tư, 11-08-2021 | 1:44PM GMT+7

CBTT Xin gia hạn thời gian nộp Báo cáo tài chính đã soát xét 06 tháng đầu năm 2021

Xem chi tiết tại đây

CBTT BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Thứ Năm, 15-07-2021 | 2:21PM GMT+7

CBTT BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Xem chi tiết tại đây

CBTT điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 15 của Công ty CP Sonadezi Long Thành.

Thứ Năm, 08-07-2021 | 4:07PM GMT+7

Công ty CP Sonadezi Long Thành CBTT điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 15 của Công ty CP Sonadezi Long Thành.

Xem chi tiết tại đây

CBTT điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 14 của Công ty CP Sonadezi Long Thành.

Thứ Hai, 28-06-2021 | 4:09PM GMT+7

CBTT điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 14 của Công ty CP Sonadezi Long Thành.

Xem chi tiết tại đây

CBTT việc ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Thứ Ba, 15-06-2021 | 10:59AM GMT+7

CBTT việc ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Xem chi tiết tại đây

CBTT Nghị Quyết số 145/NQ-SZL-HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Thứ Hai, 07-06-2021 | 9:37AM GMT+7

CBTT Nghị Quyết số 145/NQ-SZL-HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Xem chi tiết tại đây

CBTT Nghị Quyết số 141A/NQ-SZL-HDQT ngày 31/05/2021 về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc - Ông Huỳnh Long Đức

Thứ Ba, 01-06-2021 | 1:45PM GMT+7

Công ty CP Sonadezi Long Thành CBTT Nghị Quyết số 141A/NQ-SZL-HDQT ngày 31/05/2021 về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc - Ông Huỳnh Long Đức.

Xem chi tiết tại đây

CBTT Nghị quyết số 93/NQ-SZL-HĐQT về việc thông qua việc bổ nhiệm chức danh Cán bộ Lãnh đạo, Quản lý Công ty theo nhiệm kỳ V (2021 - 2026) HĐQT.

Thứ Tư, 28-04-2021 | 5:13PM GMT+7

SZL CBTT Nghị quyết số 93/NQ-SZL-HĐQT về việc thông qua việc bổ nhiệm chức danh Cán bộ Lãnh đạo, Quản lý Công ty theo nhiệm kỳ V (2021 - 2026) HĐQT.

Xem chi tiết tại đây
1 2 3 4 5   
Thông tin liên hệ
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
Địa chỉ: Địa chỉ: KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 84-251-3514 494
Fax: 84-251-3514 499
Website: www.szl.com.vn
Email: longthanhiz@szl.com.vn
Liên hệ trực tuyến
  • Kết nối với chúng tôi:
  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Chia sẻ trang: