Thông tin chung

CBTT Nghị quyết số 191/NQ-SZL-HĐQT về việc thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với các Tổ chức có liên quan trong năm 2022

Thứ Năm, 30-06-2022 | 4:12PM GMT+7

CBTT Nghị quyết số 191/NQ-SZL-HĐQT về việc thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với các Tổ chức có liên quan trong năm 2022

Xem chi tiết tại đây

CBTT Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Ngô Xuân Quảng

Thứ Năm, 30-06-2022 | 3:35PM GMT+7

CBTT Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Ngô Xuân Quảng

Xem chi tiết tại đây

CBTT Quyết định điều chỉnh và ban hành Quy chế Công bố thông tin năm 2022

Thứ Năm, 30-06-2022 | 10:24AM GMT+7

CBTT Quyết định điều chỉnh và ban hành Quy chế Công bố thông tin năm 2022

Xem chi tiết tại đây

CBTT việc ký Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Thứ Ba, 21-06-2022 | 8:37AM GMT+7

CBTT việc ký Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Xem chi tiết tại đây

CBTT Nghị quyết số 170/NQ-SZL-HĐQT về việc ký Hợp đồng đào tạo với tổ chức có liên quan - Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi

Thứ Sáu, 17-06-2022 | 11:14AM GMT+7

CBTT Nghị quyết số 170/NQ-SZL-HĐQT về việc ký Hợp đồng đào tạo với tổ chức có liên quan - Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi

Xem chi tiết tại đây

CBTT Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ - Ông Ngô Xuân Quảng.

Thứ Sáu, 17-06-2022 | 10:32AM GMT+7

CBTT Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ - Ông Ngô Xuân Quảng.

Xem chi tiết tại đây

CBTT Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ - Ông Đinh Ngọc Thuận.

Thứ Sáu, 17-06-2022 | 10:31AM GMT+7

CBTT Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ - Ông Đinh Ngọc Thuận.

Xem chi tiết tại đây

CBTT Nghị quyết số 158/NQ-SZL-HĐQT về việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ vệ sinh duy trì hằng ngày với tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi

Thứ Ba, 14-06-2022 | 11:51AM GMT+7

CBTT Nghị quyết số 158/NQ-SZL-HĐQT về việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ vệ sinh duy trì hằng ngày với tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi

Xem chi tiết tại đây

CBTT Nghị quyết số 139/NQ-SZL-HĐQT về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

Thứ Hai, 06-06-2022 | 9:15AM GMT+7

CBTT Nghị quyết số 139/NQ-SZL-HĐQT về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

Xem chi tiết tại đây

CBTT Thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Cửa hàng Xăng dầu Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

Thứ Sáu, 03-06-2022 | 1:51PM GMT+7

CBTT Thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Cửa hàng Xăng dầu Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

Xem chi tiết tại đây
1 2 3 4 5   
Thông tin liên hệ
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
Địa chỉ: Địa chỉ: KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 84-251-3514 494
Fax: 84-251-3514 499
Website: www.szl.com.vn
Email: longthanhiz@szl.com.vn
Liên hệ trực tuyến
  • Kết nối với chúng tôi:
  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Chia sẻ trang: