Thông tin chung

CBTT việc ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Thứ Ba, 15-06-2021 | 10:59AM GMT+7

CBTT việc ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Xem chi tiết tại đây

CBTT Nghị Quyết số 145/NQ-SZL-HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Thứ Hai, 07-06-2021 | 9:37AM GMT+7

CBTT Nghị Quyết số 145/NQ-SZL-HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Xem chi tiết tại đây

CBTT Nghị Quyết số 141A/NQ-SZL-HDQT ngày 31/05/2021 về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc - Ông Huỳnh Long Đức

Thứ Ba, 01-06-2021 | 1:45PM GMT+7

Công ty CP Sonadezi Long Thành CBTT Nghị Quyết số 141A/NQ-SZL-HDQT ngày 31/05/2021 về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc - Ông Huỳnh Long Đức.

Xem chi tiết tại đây

CBTT Nghị quyết số 93/NQ-SZL-HĐQT về việc thông qua việc bổ nhiệm chức danh Cán bộ Lãnh đạo, Quản lý Công ty theo nhiệm kỳ V (2021 - 2026) HĐQT.

Thứ Tư, 28-04-2021 | 5:13PM GMT+7

SZL CBTT Nghị quyết số 93/NQ-SZL-HĐQT về việc thông qua việc bổ nhiệm chức danh Cán bộ Lãnh đạo, Quản lý Công ty theo nhiệm kỳ V (2021 - 2026) HĐQT.

Xem chi tiết tại đây

CBTT Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành ngày 27/04/2021.

Thứ Tư, 28-04-2021 | 2:54PM GMT+7

Công ty CP Sonadezi Long Thành CBTT Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị bàn hành ngày 27/04/2021.

Xem chi tiết tại đây

CBTT Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi, ban hành ngày 27/04/2021.

Thứ Tư, 28-04-2021 | 2:54PM GMT+7

Công ty CP Sonadezi Long Thành CBTT Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi, bàn hành ngày 27/04/2021.

Xem chi tiết tại đây

CBTT Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát ban hành ngày 27/04/2021.

Thứ Tư, 28-04-2021 | 2:54PM GMT+7

Công ty CP Sonadezi Long Thành CBTT Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát ban hành ngày 27/04/2021.

Xem chi tiết tại đây

CBTT Điều lệ Công ty CP Sonadezi Long Thành chỉnh sửa, ban hành ngày 27/04/2021

Thứ Tư, 28-04-2021 | 2:50PM GMT+7

Công ty CP Sonadezi Long Thành CBTT Điều lệ Công ty CP Sonadezi Long Thành chỉnh sửa, bàn hành ngày 27/04/2021.

Xem chi tiết tại đây

CBTT Biên Bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Biên bản kiểm tra tư cách Đại biểu, Biên bản Kiểm phiếu các thể biểu quyết

Thứ Tư, 28-04-2021 | 2:44PM GMT+7

Công ty CP Sonadezi Long Thành CBTT Biên Bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Biên bản kiểm tra tư cách Đại biểu, Biên bản Kiểm phiếu các thể biểu quyết

Xem chi tiết tại đây

CBTT Phiếu biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT/ BKS Nhiệm kỳ V (2021 - 2026)

Thứ Ba, 13-04-2021 | 2:37PM GMT+7

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành CBTT Phiếu biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT/ BKS Nhiệm kỳ V (2021 - 2026)

Xem chi tiết tại đây
1 2 3 4 5   
Thông tin liên hệ
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
Địa chỉ: Địa chỉ: KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 84-251-3514 494
Fax: 84-251-3514 499
Website: www.szl.com.vn
Email: longthanhiz@szl.com.vn
Liên hệ trực tuyến
  • Kết nối với chúng tôi:
  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Chia sẻ trang: