Bảng công bố thông tin về bảo vệ môi trường khu công nghiệp long thành nam 2015

Thứ Ba, 09-05-2017 | 2:49PM GMT+7

BẢNG CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
KHU CÔNG NGHIỆP LONG THÀNH NĂM 2015

I.           Thông tin chung:

-     Tên KCN: KCN Long Thành.

-     Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

-     Địa chỉ: Đường số 5, Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

-     Điện thoại: 061.3514493                                 Fax: 061.3514499.

-     Website: http://www.szl.com.vn                     Email:longthanhiz@sonadezi.com.vn.

-     Người đại diện: Ông Phạm Anh Tuấn              Chức vụ: Tổng Giám đốc.

-     Cán bộ môi trường: Ông Lê Hồng Hải            Chức vụ: Tổ trưởng Tổ môi trường.

II.        Hồ sơ pháp lý:

-     Quyết định thành lập KCN Long Thành số: 3644/QĐCT.UBT ngày 13/10/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

-     Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần với Mã số doanh nghiệp:  3600649539 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp đăng ký lần đầu ngày 18/8/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 05/5/2015.

-     Quyết định phê duyệt ĐTM Số: 900/QĐ-BTNMT ngày 21/07/2003 và số 1886/TCMT-TĐ ngày 28/10/2010 về việc tiếp tục sử dụng Quyết định phê chuẩn báo cáo ĐTM của KCN Long Thành do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.

-     Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ (lần 4) quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Long Thành số: 3008/QĐ-UBND ngày 18/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

-     Giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ mội trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án “Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Long Thành” số 414/TCMT-TĐ ngày 10/4/2012 và số 85/GXN-TCMT ngày 03/11/2014 do Tổng cục môi trường cấp.

-     Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 3231/GP-BTNMT ngày 14/12/2015 với lưu lượng xả thải 15.000 m3/ngày đêm do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.

-     Sổ Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại số 707/SĐK-STNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 27/12/2011, Mã số QLCTNH: 75.001730.T.

III.     Hiện trạng cơ sở hạ tầng:

-     Cung cấp điện: nguồn cấp điện từ nguồn điện quốc gia thông qua trạm biến áp trung gian 110/22kV-63MVA Tam An. Lưới điện khu vực do công ty điện lực Đồng Nai đầu tư và cung cấp trực tiếp đến các nhà máy trong KCN.

-     Cung cấp nước: Công ty Cổ Phần Sonadezi Long Thành phân phối trực tiếp đến các doanh nghiệp từ nguồn nước do Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai cung cấp với công suất tối đa là 35.000m3/ngày.đêm, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng nước (nhu cầu sinh hoạt, nhu cầu sản xuất) của tất cả các nhà máy trong KCN Long Thành. 

-     Giao thông nội bộ: Công ty Cổ Phần Sonadezi Long Thành đã đầu tư xây dựng hệ thống giao thông nội bộ đạt 98% theo quy hoạch.

-     Công trình bảo vệ môi trường:

ü  Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế và xây dựng tách riêng với nước thải. Các tuyến thoát nước được bố trí dọc theo các trục đường, xả trực tiếp ra sông hồ theo địa hình tự nhiên. Cống sử dụng kết hợp giữa cống tròn, cống hộp bằng bê tông cốt thép, đường kính cống từ 400 – 2.000 mm, tổng chiều dài đường ống khoảng 37.000m.

ü  Hệ thống thu gom nước thải sử dụng cống bê tông ly tâm, đường kính cống từ 300 – 600 mm, tổng chiều dài đường ống khoảng 25.000m. Công suất của tuyến ống thu gom nước thải theo tính toán thiết kế là 20.000m3/ngày.

ü  Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Long Thành với tổng công suất thiết kế: 15.000m3/ngày.đêm chia làm 03 modul (giai đoạn) hoạt động độc lập với nhau, trong đó:

Ø Giai đoạn 1 là 5.000m3/ngày.đêm (vận hành từ tháng 2/2006 và được cải tạo, bổ sung cụm xử lý hóa lý bậc 2 vào năm 2011).

Ø Giai đoạn 2 là 5.000m3/ngày.đêm (vận hành từ tháng 9/2009).

Ø Giai đoạn 3 là 5.000m3/ngày.đêm (vận hành từ tháng 11/2014).

ü  Trạm quan trắc tự động 1 số thông số đặc trưng tại đầu ra nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN Long Thành (COD, độ màu, pH, DO, TSS).

ü  Xây dựng trạm trung chuyển, kho lưu giữ CTR thông thường, CTNH của KCN với diện tích kho lưu giữ giai đoạn 1 là 300 m2trên tổng diện tích bố trí 1.350m2.

ü  Diện tích đất KCN trồng cây xanh thảm cỏ: 65,29 ha (chiếm 13,40%). Trong đó, tính đến tháng 12/2015, Công ty đã thực hiện trồng cây xanh thảm cỏ trên diện tích 49,88 ha. Diện tích cây xanh này chủ yếu là cây xanh phân tán, được trồng dọc các đường giao thông và được chăm sóc thường xuyên nhằm tạo cảnh quan cho khu công nghiệp. Phần diện tích đất còn lại hiện là các khu đất trồng tràm, tre, trúc hiện hữu nằm trong phân khu công viên cây xanh theo quy hoạch của KCN. Hiện tại, Công ty chưa đầu tư tại phân khu chức năng này nên diện tích cây trồng hiện hữu vẫn giữ nguyên trạng.

-     Thông tin liên lạc: các đơn vị thông tin liên lạc (VNPT, Viettel, ...) đã lắp đặt các đường truyền tín hiệu dọc theo các tuyến đường của KCN và cung cấp dịch vụ đến tận doạnh nghiệp.

IV.      Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong năm 2015:

-     Thực hiện chương trình giám sát môi trường KCN Long Thành định kỳ theo quy định với tần suất giám sát 02 lần/năm.

-     Vận hành ổn định nhà máy xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp Long Thành đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn quy định (QCVN 40:2011, cột B, Kq = 0,9; Kf = 0,9) trước khi xả vào nguồn tiếp nhận rạch Bà Chèo – sông Đồng Nai.

-     Thực hiện việc kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp đối với NMXLNTTT của KCN Long Thành cho nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

-     Thực hiện lập Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo yêu cầu của Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và Luật tài nguyên nước.

-     Thực hiện việc thu gom, phân loại và lưu giữ chất thải theo Sổ đăng ký quản lý chủ nguồn thải chất thải nguy hại đã cấp cho Công ty. Chất thải phát sinh đã được Công ty hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử lý theo đúng quy định: Hợp đồng với Công ty TNHH MTV Dịch vụ môi trường đô thị Đồng Nai thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt; Hợp đồng xử lý, tiêu hủy CTNH với Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi.Thực hiện việc lập báo cáo định kỳ gửi đến cơ quan chức năng đúng theo quy định.

-     Ngoài ra, Công ty cũng đã tuân thủ Công tác quản lý phòng cháy chữa cháy tại văn phòng, như trang bị bình chữa cháy tại các vị trí trong văn phòng, các phương án phòng chống khi có sự cố xảy ra.

---------***---------

Chia sẻ Facebook Google LinkedIn Email In
Các tin khác
Thông tin liên hệ
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
Địa chỉ: Địa chỉ: KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 84-251-3514 494
Fax: 84-251-3514 499
Website: www.szl.com.vn
Email: longthanhiz@szl.com.vn
Liên hệ trực tuyến
  • Kết nối với chúng tôi:
  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Chia sẻ trang: