All

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 đã kiểm toán

Friday, 08-14-2020 | 1:25PM GMT+7

View detail here

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2/2020

Friday, 07-17-2020 | 3:01PM GMT+7

View detail here

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1/2020

Monday, 04-20-2020 | 2:53PM GMT+7

View detail here

SZL CBTT Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Wednesday, 04-15-2020 | 10:38AM GMT+7

View detail here

Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Tuesday, 03-10-2020 | 4:16PM GMT+7

View detail here

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2019

Friday, 01-17-2020 | 2:58PM GMT+7

View detail here

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2019

Friday, 01-17-2020 | 2:42PM GMT+7

View detail here

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2019

Friday, 10-18-2019 | 9:18AM GMT+7

View detail here
1 2 3 4 5   
Contact
Sonadezi Long Thanh Shareholding Company
Add: Long Thanh Industrial Zone, Tam An, Long Thanh District, Dong Nai Province
Phone: 84-251-3514 494
Fax: 84-251-3514 499
Website: www.szl.com.vn
Email: longthanhiz@szl.com.vn

 

Contact online
  • Connect with us:
  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Share this: