Xử lý nước thải

     Với mục tiêu đồng hành cùng khách hàng trong tăng trưởng xanh, phát triển doanh nghiệp gắn liền với bảo vệ môi trường, các dự án của Sonadezi Long Thành đều chú trọng bảo vệ môi trường và bảo đảm hoạt động của dự án ít ảnh hưởng nhất đến môi trường xung quanh.
     Công suất Nhà máy xử lý nước thải tập trung: 15.000 m3/ngày đêm nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải của các nhà đầu tư trong KCN.
     Ngay từ khi khởi đầu, bên cạnh việc đầu tư các dự án kinh doanh, Sonadezi Long Thành đã ưu tiên dành nguồn lực cho các hoạt động đầu tư trách nhiệm, đầu tư vững bền.Trong đó có các công trình bảo vệ môi trường tại các dự án, bao gồm: hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung, khu vực lưu giữ chất thải, hệ thống quan trắc nước thải tự động, hệ thống cây xanh…
     Tại KCN Long Thành, Sonadezi Long Thành đã đầu tư, xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung với công suất 15.000 m3/ngày đêm nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải của các nhà đầu tư trong KCN.       Do đó, để tiếp tục đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải phát sinh từ các doanh nghiệp thuê đất, thuê xưởng và các doanh nghiệp tăng công suất trong Khu công nghiệp trong tương lai, Công ty tiếp tục triển khai xây dựng và đã hoàn thành phần xây dựng Nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 04 với công suất 10.000 m3/ngày.đêm, nâng tổng công suất của Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN lên 25.000 m3/ngày.đêm. Với công nghệ hiện đại, tiên tiến và đội ngũ vận hành chuyên nghiệp, nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN Long Thành đảm bảo tiếp nhận và xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định trước khi thải ra môi trường.
Nmxlnt
Nuoc Thai

Có thể bạn quan tâm