Cung cấp nước sạch

      Nhằm đảm bảo cung cấp nước sạch – sản phẩm thiết yếu phục vụ sản xuất, sinh hoạt của các doanh nghiệp và người lao động trong KCN, Sonadezi Long Thành đã đầu tư hệ thống cấp nước với mạng lưới phủ rộng trong KCN và cung cấp tới ranh giới các nhà máy.
      Công suất 20.000 m3/ngày đêm. Áp lực nước ổn định, chất lượng nước được xử lý theo tiêu chuẩn WHO, hệ thống cấp nước của KCN Long Thành có khả năng cung ứng đầy đủ nước sạch phục vụ các nhà đầu tư. Sonadezi Long Thành sẽ đầu tư mở rộng, nâng công suất để đảm bảo cung cấp nước theo nhu cầu gia tăng của khách hàng.
Cap Nuoc

Có thể bạn quan tâm