Giới thiệu Công ty Cổ Phần
Sonadezi Long Thành

  • Tên công ty: Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành
  • Tên Tiếng Anh: Sonadezi Long Thanh Shareholding Company
  • Mã chứng khoán: SZL
  • Trụ sở chính: KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: (+84) 251 3514 494
  • Fax: (+84)251 3514 499
  • E-mail: longthanhiz@szl.com.vn
  • Website: www.szl.com.vn
  • Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng
Big Logo