KCN Long Thành

cổng chào khu công nghiệp

 
KCN Long Thành

Nhà máy xứ lý nước thải

 
KCN Long Thành

Cụm nhà xưởng cho thuê KCN Long Thành

 
KCN Long Thành

TRẠM ĐIỆN TRÊN CAO

 
KCN Long Thành

KHU NHÀ Ở CÔNG NHÂN

 
KCN Long Thành

TRẠM CẤP NƯỚC

 
KCN Long Thành

TRỤ SỞ VĂN PHÒNG

 
KCN Long Thành

NHÀ XƯỞNG XÂY SẴN

 
KCN Châu Đức

Dự án Cụm nhà xưởng cho thuê

 
KCN Châu Đức

NGÃ TƯ TRONG KCN

 
KCN Châu Đức

NHÀ MÁY CẤP NƯỚC